Długi miecz sportowy

Długi miecz – wprowadzenie

Długi miecz sportowy
Współczesna walka długim mieczem

Długi miecz był bronią bojową oraz pojedynkową, która wyewoluowała z miecza jednoręcznego na przełomie XIII i XIV wieku. Sam proces wydłużania ostrza i rękojeści  rozpoczął się najprawdopodobniej pod koniec XIII wieku. Odrębny oręż, który na stałe wpisał się w europejski krajobraz pól bitewnych powstał raczej dopiero w XIV wieku.

Można zaryzykować stwierdzenie, że już w XV i XVI wieku umiejętność władania długim mieczem przestała mieć tylko charakter utylitarny, a zaczęła służyć również celom rozrywkowym i sportowym. 

Początków takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w mieszczańskich ceremoniach Fechtschule. W trakcie tych wydarzeń żądni sławy śmiałkowie stawali naprzeciwko siebie w szrankach, by udowodnić swoje umiejętności we władaniu bronią.

Celem walki było zwykle upuszczenie krwi z głowy przeciwnika, a nad przebiegiem starcia i jego bezpieczeństwem czuwali sekundanci. Niestety wypadki śmiertelne nie należały do rzadkości.

Na szczęście dzisiaj dysponujemy kompletnym zestawem nowoczesnych ochraniaczy, a także odpowiednio zmodyfikowaną bronią i nasza rywalizacja sportowa jest dużo bezpieczniejsza. Długi miecz sportowy cieszy się coraz większą popularnością wśród entuzjastów szermierki.

Długi miecz sportowy – program nauczania

Na treningach miecza sportowego skupiamy się przede wszystkim na skuteczności podejmowanych działań szermierczych i przygotowaniu podopiecznych do rywalizacji sportowej. Nauczanie opieramy zarówno na wiedzy płynącej z traktatów historycznych, jak również na metodyce współczesnej szermierki sportowej.

GRUPA POCZĄTKUJĄCA

Zajęcia przeznaczone są dla początkujących szermierzy, którzy posiadają już podstawowe umiejętności związane z poruszaniem się i prowadzeniem broni zdobyte na zajęciach długiego miecza Kunst des Fechtens. Na zajęciach adepci nauczą się zasad prowadzenia walki w rywalizacji sportowej oraz zdobędą podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne.

GRUPA ZAAWANSOWANA

Zajęcia przeznaczone tylko dla szermierzy, którzy posiadają już umiejętności zdobyte na zajęciach grupy początkującej. Adepci rozwiną swoje indywidualne umiejętności techniczne i taktyczne oraz zostaną przygotowani do walki we współczesnych turniejach sportowych.