Długi miecz sportowy

Wprowadzenie

Długi miecz sportowy
Współczesna walka długim mieczem

Długi miecz był bronią bojową oraz pojedynkową, która wyewoluowała z miecza jednoręcznego na przełomie XIII i XIV wieku. Sam proces wydłużania ostrza i rękojeści  rozpoczął się najprawdopodobniej pod koniec XIII wieku. Odrębny oręż, który na stałe wpisał się w europejski krajobraz pól bitewnych powstał raczej dopiero w XIV wieku.

Można zaryzykować stwierdzenie, że już w XV i XVI wieku umiejętność władania długim mieczem przestała mieć tylko charakter utylitarny, a zaczęła służyć również celom rozrywkowym i sportowym. 

Początków takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w mieszczańskich ceremoniach Fechtschule. W trakcie tych wydarzeń żądni sławy śmiałkowie stawali naprzeciwko siebie w szrankach, by udowodnić swoje umiejętności we władaniu bronią.

Celem walki było zwykle upuszczenie krwi z głowy przeciwnika, a nad przebiegiem starcia i jego bezpieczeństwem czuwali sekundanci. Niestety wypadki śmiertelne nie należały do rzadkości.

Na szczęście dzisiaj dysponujemy kompletnym zestawem nowoczesnych ochraniaczy, a także odpowiednio zmodyfikowaną bronią i nasza rywalizacja sportowa jest dużo bezpieczniejsza. Długi miecz sportowy cieszy się coraz większą popularnością wśród entuzjastów szermierki.

Program nauczania

Na treningach miecza sportowego skupiamy się przede wszystkim na skuteczności podejmowanych działań szermierczych i przygotowaniu podopiecznych do rywalizacji sportowej. Nauczanie opieramy zarówno na wiedzy płynącej z traktatów historycznych, jak również na metodyce współczesnej szermierki sportowej.

DŁUGI MIECZ SPORTOWY – GRUPA POCZĄTKUJĄCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób zupełnie początkujących. Uczestnicy zajęć nauczą się podstawowej pracy nóg i kontroli dystansu w czasie walki, prawidłowego prowadzenia broni oraz wykonywania podstawowych natarć i działań obronnych w realiach współczesnej walki sportowej.

Minimalne wymagania sprzętowe: po około 3-4 miesiącach od rozpoczęcia treningów należy zaopatrzyć się w maskę szermierczą (350 N lub 1600 N), rękawice ochronne (hokejowe lub skórzane utwardzane) oraz twarde ochraniacze łokci, kolan i goleni. Mężczyźni dodatkowo powinni posiadać ochraniacz krocza (suspensor), a kobiety szermierczy ochraniacz piersi.

Do treningów zapewniamy uczestnikom broń otulinową Go-Now.

DŁUGI MIECZ SPORTOWY – GRUPA ZAAWANSOWANA

Zajęcia przeznaczone tylko dla szermierzy, którzy posiadają już umiejętności zdobyte na zajęciach grupy początkującej oraz dysponują własną bronią i sprzętem ochronnym umożliwiającym ćwiczenia w pełnym kontakcie. Adepci rozwiną swoje indywidualne umiejętności techniczne i taktyczne oraz zostaną przygotowani do walki we współczesnych turniejach sportowych.

Minimalne wymagania sprzętowe: własna broń otulinowa Go-Now, maska szermiercza 350 N wraz z nakładką i dodatkową osłoną potylicy oraz karku, kurtka szermiercza (przeszywanica), gorget, rękawice ochronne (hokejowe lub skórzane utwardzane), twarde ochraniacze kolan. Mężczyźni dodatkowo powinni posiadać ochraniacz krocza (suspensor), a kobiety szermierczy ochraniacz piersi.

Wymagania sprzętowe do udziału w sparingach z bronią stalową: własna broń stalowa, maska szermiercza trenerska z atestem FIE 1600 N wraz z nakładką i dodatkową osłoną potylicy oraz karku, kurtka szermiercze (przeszywanica), gorget, spodnie szermiercze, ciężkie rękawice ochronne, twarde ochraniacze łokci, kolan i goleni. Mężczyźni dodatkowo powinni posiadać ochraniacz krocza (suspensor), a kobiety szermierczy ochraniacz piersi.

Facebook
Facebook
Instagram