Lekcje indywidualne

Jeśli chcesz się nauczyć szermierki, ale nie chcesz trenować w grupie, lekcje indywidualne są idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Lekcje indywidualne są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, którzy przygotują program treningowy dostosowany do Twoich potrzeb i celów, co pozwala na szybsze postępy w nauce.

„W nauczaniu szermierki najczęściej stosujemy lekcje indywidualne, gdyż jest to najskuteczniejsza metoda.” Janos Kevey

Ridolfo Capo Ferro da CagliGran Simulacro dell'Arte e dell'Uso della Scherma

Lekcja indywidualna jest szczególnie cenioną formą nauczania, praktykowaną od stuleci. Wielu wybitnych mistrzów i znawców szermierki podkreśla wysoką wartość i znaczenie treningu indywidualnego.

„Chociaż stosowanie nauczania grupowego jest koniecznością z przyczyn praktycznych i z innych powodów, w żadnym przypadku nie może ono zastąpić lekcji indywidualnej.” Laszlo Szabo

Lekcje indywidualne z trenerem są doskonałą formą nauczania osób początkujących jak również na wyższych poziomach wyszkolenia zawodniczego.

„Lekcja indywidualna, to jedna z najbardziej skutecznych form metodycznych w treningu szermierza.” Wadim Andrijewskij

Indywidualizacja treningu pozwala na wyjątkowo ścisłą współpracę trenera z uczniem. Umożliwia dokładne określenie możliwości trenującego, dobór odpowiednich metod, ćwiczeń i działań dostosowanych do możliwości i osobowości ucznia.

„Zmieniła się treść lekcji indywidualnej: stała się ona prawie wszechobejmującym środkiem szkolenia, przy pomocy którego urzeczywistnia się zadania przygotowania technicznego i taktycznego, rozwija niezbędne cechy sprawnościowe i kształtuje określone cechy charakteru.” A.W. Arkadjew, J. Chozikow

Szczególna wartość lekcji indywidualnej polega m.in. na tym, że trener bezpośrednio pokazuje uczniowi umiejętność władania bronią. Doskonali nawyki ucznia i jego umiejętności techniczno-taktyczne, jak również procesy i cechy psychiczne. Trener naucza, objaśnia, stwarza warunki do wykonania przez ucznia działania, obserwuje i poprawia błędy.

W Szkole Fechtunku Gryf istnieje możliwość zapisania się na lekcje indywidualne długiego miecza, szabli pojedynkowej, szpady oraz rapiera. Istnieje również możliwość zapisania dziecka powyżej 7 roku życia na indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami szermierki.

Jeśli jesteś zainteresowany lekcjami indywidualnymi szermierki, skontaktuj się z nami i umów się na pierwszą lekcję. Przekonasz się, że szermierka to nie tylko sport, ale też wspaniała przygoda, która pozwala na rozwój fizyczny i intelektualny.

Jeśli szukasz dogodnych terminów w tygodniu w godzinach od 8:00 do 15:00, to skontaktuj się z Trenerem Bartoszem Starko – 509-298-191

E-mail: szkolagryfa(at)gmail.com

Aktualny cennik lekcji indywidualnych znajduje się TUTAJ.

Facebook
Facebook
Instagram