Trenerzy – kadra

Trenerzy oraz Instruktorzy SFG

Trenerzy Szkoły Fechtunku Gryf są wykwalifikowanymi Trenerami II klasy Polskiego Związku Szermierczego, a także pasjonatami Dawnych Europejskich Sztuk Walki.

Bartosz Starko

Trener Bartosz Starko
Trener szermierki Bartosz Starko

Trener II klasy szermierki sportowej Polskiego Związku Szermierczego. Pasjonat i instruktor Dawnych Europejskich Sztuk Walki. Członek FEDER i Weteran SDESW ARMA-PL. Zawodnik z wieloletnim doświadczeniem. Od ponad ćwierćwiecza związany z szeroko rozumianymi sztukami walki.

Miłośnik i badacz średniowiecznych i renesansowych traktatów szermierczych. Uczestnik licznych seminariów skupiających się na rozwijaniu kompetencji interpretacji źródeł historycznych. Współautor pracy badawczej dotyczącej średniowiecznych i renesansowych nauk walki puginałem według niemieckich traktatów szermierczych – A Survey of Dagger Teachings Among Medieval and Renaissance German Fight Books

Specjalizuje się w nauczaniu walki długim mieczem z okresu XIV-XVI wieku według nauk Mistrza Johannesa Liechtenauera – Kunst des Fechtens, a także walki szablą oraz szpadą, kładąc nacisk na zasadę „primum vivere”, czyli „przede wszystkim przeżyć”. Prowadzi również zajęcia ogólnorozwojowe z elementami szermierki dla dzieci w wieku 7-12 lat.

W pracy szkoleniowej kładzie nacisk przede wszystkim na zaszczepieniu w podopiecznych zamiłowania do aktywności fizycznej i doskonaleniu sprawności, rozwijaniu poczucia własnej wartości, nabywaniu dobrych nawyków zdrowotnych, a także na przekazywaniu pasji do Dawnych Europejskich Sztuk Walki oraz szermierki.


Krzysztof Kozak

Trener II klasy Polskiego Związku Szermierczego. Wieloletni instruktor Dawnych Europejskich Sztuk Walki w bielskiej sekcji SDESW ARMA-PL. Członek FEDER (Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki) i jeden z najbardziej doświadczonych czynnych zawodników startujących w lidze FEDER. Instruktor wspierający w Młodzieżowym Klubie Szermierki Dawnej – Szampierz w Warszawie.

Zawodowo jest trenerem personalnym zajmującym się szeroko pojętym treningiem siłowym, przygotowaniem motorycznym w sportach walki oraz medical fitness. Stale uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, gdzie poszerza swoje kompetencje z zakresu metodyki treningu sportowego, dietetyki sportowej i klinicznej oraz suplementacji.

Szermierczo specjalizuje się w nauczaniu walki długim mieczem na podstawie nauk Mistrza Johannesa Liechtenauera, czerpiąc przy okazji z doświadczeń i metodyki szermierki sportowej oraz rapiera na podstawie włoskich traktatów renesansowych i współczesnej metodyki sportowej.

W nauczaniu szczególny nacisk kładzie na przygotowanie zawodników do udziału w rywalizacji sportowej oraz prewencję kontuzji.


Dane kontaktowe członków kadry Szkoły Fechtunku Gryf znajdziesz na stronie – trenerzy kontakt.