Trenerzy – kadra

Trenerzy oraz Instruktorzy SFG

Trenerzy Szkoły Fechtunku Gryf są wykwalifikowanymi Trenerami II klasy Polskiego Związku Szermierczego, a także pasjonatami Dawnych Europejskich Sztuk Walki.

Bartosz Starko

Trener Bartosz Starko
Trener szermierki Bartosz Starko

Trener II klasy szermierki sportowej Polskiego Związku Szermierczego. Pasjonat i instruktor Dawnych Europejskich Sztuk Walki. Członek FEDER i Weteran SDESW ARMA-PL. Zawodnik z wieloletnim doświadczeniem. Od ponad ćwierćwiecza związany z szeroko rozumianymi sztukami walki.

Miłośnik i badacz średniowiecznych i renesansowych traktatów szermierczych. Uczestnik licznych seminariów skupiających się na rozwijaniu kompetencji interpretacji źródeł historycznych. Współautor pracy badawczej dotyczącej średniowiecznych i renesansowych nauk walki puginałem według niemieckich traktatów szermierczych – A Survey of Dagger Teachings Among Medieval and Renaissance German Fight Books

Specjalizuje się w nauczaniu walki długim mieczem z okresu XIV-XVI wieku według nauk Mistrza Johannesa Liechtenauera – Kunst des Fechtens, a także walki szablą oraz szpadą, kładąc nacisk na zasadę „primum vivere”, czyli „przede wszystkim przeżyć”. Prowadzi również zajęcia ogólnorozwojowe z elementami szermierki dla dzieci w wieku 7-12 lat.

W pracy szkoleniowej kładzie nacisk przede wszystkim na zaszczepieniu w podopiecznych zamiłowania do aktywności fizycznej i doskonaleniu sprawności, rozwijaniu poczucia własnej wartości, nabywaniu dobrych nawyków zdrowotnych, a także na przekazywaniu pasji do Dawnych Europejskich Sztuk Walki oraz szermierki.


Krzysztof Kozak

Trener Krzysztof Kozak
Trener Szermierki Krzysztof Kozak

Trener II klasy Polskiego Związku Szermierczego. Wieloletni instruktor Dawnych Europejskich Sztuk Walki w bielskiej sekcji SDESW ARMA-PL. Członek FEDER (Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki) i jeden z najbardziej doświadczonych czynnych zawodników startujących w lidze FEDER. Instruktor wspierający w Młodzieżowym Klubie Szermierki Dawnej – Szampierz w Warszawie.

Zawodowo jest trenerem personalnym zajmującym się szeroko pojętym treningiem siłowym, przygotowaniem motorycznym w sportach walki oraz medical fitness. Stale uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, gdzie poszerza swoje kompetencje z zakresu metodyki treningu sportowego, dietetyki sportowej i klinicznej oraz suplementacji.

Szermierczo specjalizuje się w nauczaniu walki długim mieczem na podstawie nauk Mistrza Johannesa Liechtenauera, czerpiąc przy okazji z doświadczeń i metodyki szermierki sportowej oraz rapiera na podstawie włoskich traktatów renesansowych i współczesnej metodyki sportowej.

W nauczaniu szczególny nacisk kładzie na przygotowanie zawodników do udziału w rywalizacji sportowej oraz prewencję kontuzji.


Dane kontaktowe członków kadry Szkoły Fechtunku Gryf znajdziesz na stronie – trenerzy kontakt.

Facebook
Facebook
Instagram