Długi miecz Kunst des Fechtens – Blossfechten

Długi miecz – wprowadzenie

Johannes Liechtenauer - długi miecz Kunst des Fechtens Blossfechten
Johannes Liechtenauer
Cod. 44.A.8 (1452)

Długi miecz zyskał popularność w XIV-XV wieku, kiedy zaczęły powstawać podręczniki i traktaty szermiercze dotyczące sztuki walki tą bronią.

Obecnie, wiele osób kojarzy miecz długi jako broń ciężką, nieporęczną i uniemożliwiającą finezyjną walkę. Nie do końca wiadomo dlaczego oręż ten obrósł w takie mity. Wystarczy jednak zapoznać się ze średniowiecznymi manuskryptami opisującymi niezwykle wyszukane i skuteczne sposoby walki długim mieczem, aby przekonać się o niesłuszności powyższych twierdzeń.

Najpopularniejszą tradycję dotyczącą walki długim mieczem – Kunst des Fechtens, przypisuje się niemieckiemu Mistrzowi Johannesowi Liechtenauerowi. Nauki te zostały spisane za pomocą mnemonicznych, sekretnych wersetów – merkverse. Zrozumieć je mogli tylko nieliczni, gdyż Mistrz nie chciał by jego sztuka stała się powszechnie dostępna.

Długi miecz KdF – program nauczania

Jeśli chcesz się nauczyć walki długim mieczem według tradycji dawnych Mistrzów, na podstawie zachowanych średniowiecznych traktatów, to zajęcia KdF są właśnie dla Ciebie.

Na treningach Kunst des Fechtens Johannesa Liechtenauera, skupiamy się na Blossfechten, czyli walce długim mieczem bez opancerzenia. Umiejętność posługiwania się długim mieczem była niezwykle ważna w pojedynkach oraz w samoobronie. Program nauczania oparty jest głównie o traktaty Sigmunda Ringecka, Pseudo-Petera von Danzig, Jude Lew oraz Kodeks Norymberski. Celem treningów jest zapoznanie uczestników z zapomnianymi technikami dawnych Mistrzów. W trakcie treningu posługujemy się głównie mieczami stalowymi przy minimalnym użyciu ochraniaczy (maska i rękawice), by jak najwierniej odtwarzać Blossfechten – walkę bez opancerzenia. Po pewnym czasie do treningów włączone zostaję sparingi na broń otulinową Go-Now, a dla osób posiadających pełny zestaw ochraniaczy do walki pełnokontaktowej, również walki bronią stalową.

GRUPA POCZĄTKUJĄCA

Zajęcia przeznaczone dla początkujących szermierzy, na których skupiamy się na nauczaniu podstawowych zasad szermierki długim mieczem bez opancerzenia. Adepci nauczą się prawidłowego sposobu trzymania i prowadzenia broni, poruszania się, a po pewnym czasie także pięciu sekretnych uderzeń w ich najprostszej formie. Zapoznają się również z podstawowymi pojęciami z zakresu średniowiecznej taktyki i techniki.

Wymagania sprzętowe minimalne: po około 3-4 miesiącach od rozpoczęcia treningów należy zaopatrzyć się w maskę szermierczą (350N lub 1600N) i rękawice ochronne. Mężczyźni dodatkowo powinni posiadać ochraniacz krocza (suspensor), a kobiety szermierczy ochraniacz piersi.

Do treningów technicznych zapewniamy uczestnikom broń otulinową Go-Now, a także broń stalową.

GRUPA ZAAWANSOWANA

Zajęcia przeznaczone dla szermierzy, którzy posiadają już umiejętności z grupy początkującej. Dlatego też na treningach zaawansowanych Kunst des Fechtens nacisk kładziemy na nauczanie bardziej rozwiniętych koncepcji techniczno-taktycznych przedstawionych w źródłach historycznych. Uczniowie poznają tajniki pracy na żelazie, rozbrojeń, rzutów przeciwnikiem, a także wielu innych zastosowań długiego miecza. Nabyte umiejętności uczniowie mogą sprawdzać w sparingach z użyciem broni otulinowej Go-Now lub też stalowej (wymagany pełny zestaw ochraniaczy).

Wymagania sprzętowe minimalne: maska szermiercza (350N lub 1600N), rękawice ochronne, ochraniacz krocza (mężczyźni), szermierczy ochraniacz piersi (kobiety). Do sparingów bronią otulinową Go-Now przydadzą się również ochraniacze łokci oraz kolan.

Wymagania sprzętowe do udziału w sparingach bronią stalową: maska szermiercza 1600N, nakładka na maskę z ochroną potylicy, gorget, kurtka szermiercza (przeszywanica), spodnie szermiercze, rękawice ciężkie, twarde ochraniacze przedramion, łokci, kolan i goleni, suspensor (mężczyźni), szermierczy ochraniacz piersi (kobiety), własna broń treningowa.

Do treningów technicznych zapewniamy uczestnikom broń otulinową Go-Now, a także broń stalową.

W celu udziału w sparingach należy posiadać własną broń otulinową lub stalową oraz ochraniacze.

Harmonogram zajęć znajduje się tutaj.

Facebook
Facebook
Instagram