ARMA-PL Bielsko-Biała

Trenerzy Bartosz Starko i Krzysztof Kozak, a także część osób ćwiczących w Szkole Fechtunku Gryf jest pełnoprawnymi członkami SDESW ARMA-PL, posiadającymi prawo do egzaminowania pretendentów na Scholarów i Afiliatów ARMA-PL.

Czym jest ARMA-PL?

ARMA-PL
ARMA-PL

Jesteśmy polskim oddziałem The Association For Renaissance Martial Arts (w skrócie ARMA, po polsku Stowarzyszenie na rzecz Sztuk Walki Renesansu). Zrzeszamy osoby zainteresowane odtwarzaniem Dawnych Europejskich Sztuk Walki (w skrócie: DESW; w Europie Zachodniej znane jako HEMA – Historical European Martial Arts) średniowiecza i nowożytności. Jego celem jest badanie i sprawdzanie „w praktyce” – poprzez sparringi, cięcie ostrymi mieczami oraz walki na broń drewnianą oraz stalową – systemów walki przekazanych nam w materiałach źródłowych, maksymalnie wierne ich odtworzenie oraz umożliwienie bezpiecznej ich nauki.

Co nas interesuje?

Uważamy, że szermierka klasyczna (XVIII i XIX-wieczna) i sportowa jest na tyle odległa od sztuk walki średniowiecza i renesansu, że nie może stanowić podstawy do odtworzenia metod, jakimi posługiwali się nasi przodkowie. Staramy się rzetelnie odtwarzać techniki użycia wszelkiego rodzaju broni interesujących nas okresów. Wykorzystujemy w tym celu zachowane traktaty szermiercze i inne źródła, takie jak ikonografia, czy opracowania znalezisk archeologicznych. Pragniemy również uzyskać umiejętności potrzebne do zastosowania owych technik w trakcie symulowanej walki – sparringu. W tym celu wykorzystujemy Metodę Treningową ARMA.

Hierarchia

W ARMA-PL nie ma mistrzów, wszyscy jesteśmy uczniami. Temat Dawnych Europejskich Sztuk Walki jest dość nowy, dlatego też brakuje autorytetów w tej dziedzinie. Każdy powinien więc na własną rękę starać się odkrywać dawne nauki, będąc jednocześnie gotowym do zmiany swojej interpretacji, jeśli okaże się ona błędna.


Czym nie jest ARMA-PL?

Nie jesteśmy bractwem ani inną organizacją związaną z tradycjami rycerskimi. Daleko nam do szkoły walki teatralnej lub kaskaderskiej. Nie zajmujemy się odtwarzaniem historii poza tematem sztuk walk, w których pragniemy uzyskać doskonałość. Członkowie ARMA nie muszą posiadać strojów odpowiadających epoce, choć niewątpliwie wzbogaca to wiedzę na temat ówczesnych sztuk walki. Nie ma natomiast kompromisów jeśli chodzi o broń i uzbrojenie – jeśli chcemy odtwarzać sztuki walki, oba te elementy muszą być replikami najlepszej jakości.


Jakie są cele istnienia ARMA-PL?

 1. Opracować programy treningowe umożliwiające ćwiczenie dawnych europejskich sztuk walki z uwzględnieniem różnic szkół i okresów. W tym celu musimy:
  • zebrać i zbadać źródła z interesującego nas okresu;
  • dokonać ich praktycznej interpretacji;
  • opracować system ćwiczeń prowadzących do opanowania odkrytych technik.
 2. Zastosować te programy w praktyce.
 3. Przybliżyć polskiej publiczności temat dawnych europejskich sztuk walki, ze szczególnym uwzględnieniem obalenia wielu mitów i przesądów, jakimi zostały otoczone.

Dla kogo jest ARMA-PL?

 1. Osób chcących aktywnie korzystać z doświadczeń programu treningowego opracowanego przez ARMA,
 2. Wszystkich pragnących aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i działaniach międzynarodowej społeczności zajmującej się praktycznym odtwarzaniem Dawnych Europejskich Sztuk Walki,
 3. Każdego kto zamierza aktywnie ćwiczyć Dawne Europejskie Sztuki Walki.

Źródło: www.thearma.pl

Facebook
Facebook
Instagram